Inleiding Werkwijze

Werkwijze, algemene info over onze werkwijze.

Eerst wordt van het aangeboden object een inventarisatie gemaakt,waarna een prijs wordt gemaakt.

Door beperking in werkruimte kunnen we nu nog tot ± 8m. afhandelen. De toekomst en de markt zullen bepalen of we kunnen uitbreiden.

De prijs is van vele factoren afhankelijk:

  • lengte en breedte van de boot;
  • gewicht van  de boot;
  • vervuiling van de boot, bijv door afzinken een laag modder in de boot;
  • wel of geen in of outboard motor;
  • transport;zelf brengen of door ons verzorgen;
  • conditie van de boot;o.a aanwezigheid van inventaris,beslag e.d..

Nadat de prijs is vastgesteld wordt er een factuur gemaakt met gegevens van het object zodat de ontdoener gevrijwaart is, en de zekerheid heeft dat het object gerecyceld wordt.

De boot wordt gestript en alle recycle-bare materialen worden gescheiden en worden aangeboden bij een erkent afval inzamelbedrijf.